Chúng tôi tìm thấy 12,493 mục
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Compatible Models:iPad,iPhone 6,iPhone 3G/3GS,iPad 4,iPhone 4/4S,iPad mini,iTouch 5,iPad Air 2,iPhone 5/5S,iPad Air,Universal,iPad mini 3,Nano,iPad mi...
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Compatibility:Apple; Type:Cable; Port:Lightning,USB 2.0; Function:Flat; Cable Length:<1m/3ft; Color:Rose,Blue,Green,Red,White,Black; Material:TPE; ...
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Type:Computer Accessory; Port:USB / Micro USB / Mini USB; Length (cm):100; Weight (kg):0.051; NOTE:Universal; Type:Cable; Port:USB 3.0; Weight (kg):0....
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Type:Computer Hardware; Port:USB / Micro USB / Mini USB; Weight (kg):0.046; Type:Cable; Port:Micro USB 3.0,USB 3.0,USB 2.0; Weight (kg):0.046; Purpose...
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB Samsung  : Type:Cable; Port:Micro USB 2.0,USB 2.0; Color:White,Black
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Type:Computer Hardware; Port:SATA / IDE; Weight (kg):0.038; Type:Cable; Port:SATA/SAS/IDE; Weight (kg):0.038; Purpose:Computer Accessory Hardware
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB Samsung  : For:Samsung Tablet,Samsung Mobile Phone; Type:Cable; Connector:Micro USB,USB; Features:Normal; Color:White; Cable Length (cm):300; Dimension(cm):10101...
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Type:Cable; Port:Micro USB 3.0,USB 3.0; Weight (kg):0.02; Purpose:Computer Accessory Hardware; Features:High Speed; Port Gender:Male to Male
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Type:Cable; Port:USB 2.0; Weight (kg):0.026; Purpose:Computer Accessory Hardware; Features:High Speed; Port Gender:Male to Male; Cable Length (m):1
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Type:Cable; Port:Micro USB 2.0; Weight (kg):0.015; Purpose:Computer Accessory Hardware; Features:High Speed,USB On-The-Go; Port Gender:Male to Female...
Bán và giao hàng bởi:
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB Sony  :
Bán và giao hàng bởi:
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  :
Bán và giao hàng bởi:
61% 75.000
190.000
Bán và giao hàng bởi:
61%
75.000 190.000
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  :
Bán và giao hàng bởi:
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  :
Bán và giao hàng bởi:
5% 151.050
159.000
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  :
Bán và giao hàng bởi:
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB Sony  :
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Type:Cable; Port:Micro USB 2.0,USB 2.0; Weight (kg):0.06; Purpose:Security; Features:USB On-The-Go; Port Gender:Male to Female; Cable Length (m):0.25
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Compatible Models:iPad mini 3,iPad mini 2,iPhone 6 Plus,iPhone 6,iPad 4,iPad mini,iTouch 5,iPhone 5/5S,Universal,iPad Air 2,iPad Air; Type:Cables; Por...
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Type:Computer Accessory; Port:USB / Micro USB / Mini USB; Length (cm):10; Weight (kg):0.01; Type:Adapter; Port:USB 2.0; Weight (kg):0.01; Purpose:Comp...
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB Samsung  : Compatibility:Samsung; Type:Cable; Port:USB 2.0; Cable Length:1m-1.99m/3ft-6ft; Color:Gray,Blue,Red; Material:Aluminum; Cable Length(cm):150
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Type:Folders Filing; Material:Silicone,Rubber; Color:Random Colors; Dimension(cm):221.5
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Compatible Models:iPad mini,iTouch 5,S2 I9100,iPhone 5/5S,S I9000,Nano,iPad Air 2,iPod,iPad Air,iPad mini 3,iPad mini 2,iPhone 6 Plus,iPhone 6,iPad 4;...
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Number of length settings:USB Cable; Brand:None; Port Gender:Male - Male; Cable Converter:Micro USB - USB; USB Type:Micro USB; Maximum Data Speed (Mbp...
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB  : Cable Type:PC Cables; Connector Type:Other; Color:Assorted Colors; Cable Length (cm):18.3; Weight (kg):0.019
Cáp Kết Nối Dữ Liệu USB HTC  : Compatible with:Universal,Other,Motorola,Nokia,Blackberry,HTC,Samsung; Type:Cables; Connector:Micro USB; Color:Black; Features:Other; Type:Cable; Port...

Trang 1
của 625

TM + © 2015 Priceza. Bản quyền đã được bảo hộ.