Chúng tôi tìm thấy 22 mục
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In nhiệt Kiểu kết nối USB Bộ nhớ 32 MB Chất liệu của thẻ PVC Độ phân giải 300 dpi Tốc độ in nhiều màu (thẻ/giờ) 144 Tốc độ ...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In nhiệt Kiểu kết nối USB Bộ nhớ 20 MB Độ phân giải 300 dpi
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in Đang cập nhật Bộ nhớ Đang cập nhật Chất liệu của thẻ PVC Độ phân giải Đang cập nhật Độ dày của thẻ (mm) -Tự động điều chỉnh...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Máy in thẻ nhựa P330i - 25.000.000 VNĐĐẶC ĐIỂM TỔNG QUÁT MÁY IN THẺ NHỰA PVC:—Tốc độ in thẻ rất nhanh: 144 thẻ/giờ, in một mặt màu (hệ YMCKO)—600 thẻ/...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in Đang cập nhật Kiểu kết nối • USB• 10 Base-T Ethernet Khay đựng thẻ trắng 100 Bộ nhớ Đang cập nhật Chất liệu của thẻ • PVC Đ...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In trực tiếp Kiểu kết nối • USB• 10 Base-T Ethernet Bộ nhớ 8 MB Độ phân giải 300 dpi Tốc độ in nhiều màu (thẻ/giờ) 150 Tốc ...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In trực tiếp Kiểu kết nối USB Bộ nhớ 16 MB Chất liệu của thẻ • PVC Độ phân giải 300 dpi Độ dày của thẻ (mm) 0.2286 x 1.397 ...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in Đang cập nhật Khay đựng thẻ trắng 256 Bộ nhớ Đang cập nhật Chất liệu của thẻ • Plastic Độ phân giải Đang cập nhật Tốc độ in...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in Dr.G Kiểu kết nối • USB• 10 Base-T Ethernet Bộ nhớ 32 MB Chất liệu của thẻ PVC Độ phân giải Corega Độ dày của thẻ (mm) 0.25...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In trực tiếp Kiểu kết nối • USB• 10 Base-T Ethernet Bộ nhớ 8 MB Chất liệu của thẻ • PVC• Composite PVC Độ phân giải 300 dpi...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In nhiệt Kiểu kết nối • USB Bộ nhớ 8 MB Chất liệu của thẻ • PVC Độ phân giải 300 dpi
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In trực tiếp Kiểu kết nối • USB• 10 Base-T Ethernet Khay đựng thẻ trắng 100 Bộ nhớ 8 MB Chất liệu của thẻ • PVC• Composite ...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In nhiệt Kiểu kết nối USB Khay đựng thẻ trắng 100 Bộ nhớ Đang cập nhật Chất liệu của thẻ PVC Độ phân giải 300 dpi Độ dày củ...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In nhiệt Kiểu kết nối USB Bộ nhớ 32 MB Chất liệu của thẻ PVC Độ phân giải 500 dpi Tốc độ in nhiều màu (thẻ/giờ) 180 Phụ kiệ...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In nhiệt Kiểu kết nối USB Bộ nhớ 16 MB Chất liệu của thẻ PVC Độ phân giải 300 dpi Độ dày của thẻ (mm) 0.76 mm Tốc độ in nhi...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In nhiệt Kiểu kết nối • USB Bộ nhớ 4 MB Chất liệu của thẻ • PVC• Plastic Độ phân giải 300 dpi Độ dày của thẻ (mm) 2 Tốc độ ...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In trực tiếp Kiểu kết nối USB Khay đựng thẻ trắng 100 Bộ nhớ Đang cập nhật Chất liệu của thẻ PVC Độ phân giải 300 dpi Độ dà...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In trực tiếp Kiểu kết nối • USB• 10 Base-T Ethernet Khay đựng thẻ trắng 150 Bộ nhớ 8 MB Chất liệu của thẻ PVC Độ phân giải ...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Thông tin sản phẩm Kiểu in In nhiệt Khay đựng thẻ trắng 100 Bộ nhớ 16 MB Chất liệu của thẻ • PVC Độ phân giải 300 dpi Độ dày của thẻ (mm) 0.76 mm Tốc ...
Máy In Thẻ & Huy Hiệu : Máy in thẻ CS200e có mẫu mã đẹp, cho phép in tốc độ cao, chất lượng hình ảnh sắc nét. Được nhắmđến thị trường in thẻ nhanh, CS200e có tốc đô in nhanh ...

Trang 1
của 2

close

Lọc Sản Phẩm

Mức Giá 0 - Cao nhất

-

Chọn Danh Mục Sản Phẩm

Cửa hàng

TM + © 2015 Priceza. Bản quyền đã được bảo hộ.