Điều khoản và điều kiện sử Priceza.com.vn

Điều khoản và điều kiện chung

Priceza CO.,LTD (“Priceza”) đã cho ra đời trang web www.Priceza.com (ở đây được coi như là “Website”) để hỗ trợ các hoạt động thương mại điện tử của quý khách hàng. Quý khách sẽ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bản thỏa thuận này. Do đó, quý khách nên đọc và hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện của bản thỏa thuận này, và/hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện khác mà Priceza thông báo trên trang web, hãy chú ý trước khi truy cập trang web. Truy cập trang web này được coi như là quý khách đã chấp nhận và đồng ý để tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện này. Nếu quý khách nào không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này thì nên chấm dứt việc truy cập và sử dụng trang web này.

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của khách hàng

 1. Priceza chỉ cho phép những khách hàng đã đăng ký như là các thành viên trực tuyến để có thể tham gia các hoạt động trên trang web như đăng bài, đánh giá hàng hóa / cửa hàng, bình luận, v.v.
 2. Yêu cầu đăng ký trực tuyến. Quý khách được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hiện tại của họ một cách chính xác và đầy đủ.
 3. Quý khách đồng ý để chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân đã cung cấp trước đó trong Điều khoản 2 để thông tin luôn luôn chính xác và mới nhất.
 4. Quý khách đồng ý giữ bí mật tên đăng nhập và mật khẩu. Nếu quý khách để cho người khác sử dụng thông tin cá nhân và / hoặc tên đăng nhập và mật khẩu trong bất cứ hành động nào thì sẽ được xem như là của chính quý khách, và cũng có thể bị ràng buộc về mặt pháp lý.
 5. Trong trường hợp một người dùng thực hiện các quyền mà gây thiệt hại cho người dùng khác, thì người dùng đó đồng ý chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại.
 6. Đối với các thành viên trực tuyến dưới 18 tuổi thì những giao dịch liên quan đến tài chính phải được sự giám sát của cha mẹ.
 7. Priceza có quyền khóa tài khoản của bất kỳ người dùng nào mà không cần thông báo trước nếu Priceza phát hiện một trong các hành vi sau:
   7.1 Người dùng cung cấp thông tin đăng ký sai sự thật theo Điều khoản 2.
   7.2 Người dùng không giữ bí mật tên đăng nhập và mật khẩu.
   7.3 Người dùng hoạt động không phù hợp, bất hợp pháp, trái với đạo lý, hoặc có bất kỳ hành động nào với mục đích không trung thực hoặc phá hoại trang web.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

 1. Nội dung: Mặc dù Priceza thường xuyên xem xét lại nội dung và tính nhất quán của các nội dung, nhưng Priceza không thể cam kết nội dung là chính xác, toàn vẹn hoặc được cập nhật mới nhất. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ lỗi hoặc sự chậm trễ thông tin nào, hoặc thiếu tính liên tục trong việc kết nối đến các thiết bị, bất chấp trước đó đã có bất kỳ thông báo hoặc lời khuyên nào từ Priceza về khả năng những vấn đề này có thể xảy ra.
 2. Trách nhiệm của các sản phẩm: Khách hàng nhận thức được rằng Priceza là một nhà cung cấp trang web để hỗ trợ các hoạt động thương mại điện tử của quý khách hàng. Nó không liên quan đến việc bán sản phẩm và / hoặc dịch vụ của các cửa hàng trên trang web, vì vậy Priceza không thể chịu trách nhiệm về pháp lý, dù trực tiếp hay gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại nào, cụ thể như các điều khoản bên trên.
 3. Hệ thống dịch vụ: Người dùng đồng ý và chấp nhận rằng không phải bất cứ lúc nào Priceza cũng đảm bảo sự truy cập vào toàn bộ hoặc một phần của trang web một cách nhanh chóng mà không có lỗi, và Priceza không thể đảm bảo trang web không có virus, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác mà có thể gây thiệt hại cho máy tính của người dùng.

Liên kết đến các trang web khác

Liên kết đến trang web khác không chịu sự quản lý của Priceza. Vì vậy, Priceza không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung trên các trang web được liên kết hoặc bấy kỳ thiệt hại nào xảy ra từ việc ghé thăm những trang web đó.

Chính sách riêng tư

 1. Priceza có được thông tin của bạn khi bạn tạo tài khoản trên trang web, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và ngày sinh. Bạn cũng có thể lấy thông tin của bạn từ Facebook để đăng ký với Priceza.com dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng tên của bạn để tạo ra một tài khoản và sử dụng một nơi khi bạn đăng ký để lưu lại tỉnh thành của bạn trên trang web. Chúng tôi sử dụng email của bạn để liên lạc với bạn. Bạn có thể chọn nhận hoặc không nhận các bản tin. Chúng tôi cũng có quyền thay mặt cho bên thứ ba liên lạc với bạn bằng cách gửi tin nhắn đến bạn thông qua email và chúng tôi có thể sử dụng tỉnh thành nơi cư trú của bạn, ngày sinh và giới tính để hiển thị quảng cáo từ các bên thứ ba mà có thể liên quan đến bạn.
 2. Thông tin hoạt động: chúng tôi sẽ lưu thông tin của bạn liên quan đến các ứng dụng web một cách tự động, chẳng hạn như các trang web mà bạn xem trên Priceza.com, loại trình duyệt web, địa chỉ IP, số điện thoại, tên của doanh nghiệp mà bạn liên hệ thông qua trang web, cũng như ngày tháng và thời gian bạn online. Chúng tôi sử dụng thông tin này để quản trị trang web và cải thiện các dịch vụ. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để phân tích hành vi của người dùng để đánh giá sự quan tâm trong một số chức năng của trang web.
 3. Priceza tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế trong các điều khoản về bảo vệ dữ liệu cá nhân của những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, trong quá trình truyền và sau khi chúng tôi nhận được thông tin. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có phương thức truyền thông tin qua internet, hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn 100% cả. Do đó, chúng tôi không thể cam kết bảo mật tuyệt đối được. Công ty có quyền từ chối bất kỳ trách nhiệm nào về việc mất mát dữ liệu hoặc dữ liệu bị đánh cắp trong bất cứ trường hợp nào.

Quyền của Priceza

 1. Priceza có quyền chỉnh sửa, thay đổi hoặc chấm dứt các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, và / hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện khác trên trang web mà không cần thông báo trước.
 2. Người dùng đồng ý và chấp nhận nhãn hiệu hàng hóa, ý tưởng và hình thức trình bày, bao gồm cả phần mềm được phát triển để sử dụng trên trang web được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bất kỳ việc sao chép nào, dù là sao chép toàn bộ hay sao chép một phần, đều bị nghiêm cấm.
 3. Tất cả nội dung hiển thị trên trang web đều thuộc bản quyền của Priceza hoặc các bên thứ ba như là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Người dùng chỉ được phép sử dụng nội dung để sử dụng trên các trang web. Nghiêm cấm sao chép vì các mục đích khác.

Luật Áp Dụng

Các điều khoản và điều kiện của các trang web và / hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện khác mà hiển thị trên trang web phải tuân theo luật pháp của Thái Lan, và không tuân theo sự xung đột của các quy định pháp luật.
TM + © 2015 Priceza. Bản quyền đã được bảo hộ.